Anna Sarosiek
IMG_0401.jpg

Ukończyła studia II stopnia ze specjalnością filozofia umysłu i kognitywistyka na Wydziale Filozoficznym UPJPII. Obecnie jest doktorantką w katedrze Filozofii Przyrody. Jej zainteresowania dotyczą zagadnień filozoficznych pojawiających się w informatyce, a w szczególności prac nad rozwojem biologicznie inspirowanej sztucznej inteligencji.