Kamil Trombik
Kamil%20Trombik.jpg

Doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Realizuje program badawczy „Filozofia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studium historyczno-analityczne obejmujące lata 1976-1991”. Współpracuje z magazynem „Filozofuj!”. Zainteresowania: filozofia przyrody ożywionej, historia i filozofia religii, historia filozofii polskiej, kognitywistyka, logika nieformalna, metodologia nauk, relacja „nauka-religia”. Sympatią darzy również nurty współczesnej myśli o człowieku, nawiązujące do filozofii dialogu (E. Levinas, D. Bonhoeffer, J. Tischner) czy egzystencjalizmu (J. Améry). Z uwagą śledzi spory o „Jezusa historii”, interesuje się także chrześcijaństwem patrystycznym (zwłaszcza jego przenikaniem się z myślą grecką i ówczesnym judaizmem).