Numer 1 (2002)

ARTYKUŁY

Bartosz Brożek, Nauka w poszukiwaniu logiki, s.2 /dostępna pełna wersja/
Robert Janusz, Dlaczego informatyka poszukuje filozofii?, s.15 /dostępna pełna wersja/
Wojciech Załuski, O Karla R. Poppera skłonnościowej interpretacji prawdopodobieństwa, s.24 /dostępna pełna wersja/
Paweł Polak, Rozwój pojęcia nieskończoności. Dialog pomiędzy filozofią a matematyką, s.34 /dostępna pełna wersja/
Anna Brożek, Rozwój nauki a filozofia nowej muzyki, s.43 /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Aleksandra Schoen-Żmijowa, Sympozjum "Nauka w poszukiwaniu filozofii", s.52 /dostępna pełna wersja/
Małgorzata Szczerbińska, Sprawozdanie z Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody, s.54 /dostępna pełna wersja/