Numer 11 (2012)

WSTĘP

Od redakcji /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Albert Przemysław Bażyk (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie), Krata podwójna: próba opisu wydarzeń przyszłych za pomocą narzędzi logicznych /dostępna pełna wersja/
Jakub Dziadkowiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Poszukiwanie sensu we Wszechświecie emergentnym /dostępna pełna wersja/
Zofia Sajdek (Uniwersytet Papieski), Dlaczego Popper nie był kryptoindukcjonistą /dostępna pełna wersja/
Stepan Ivanyk (Uniwersytet Warszawski), Mirona Zaryckiego koncepcja relacji matematyki i estetyki /dostępna pełna wersja/
Łucja Farnik (Uniwersytet Jagielloński), Księdza profesora Kazimierza Waisa propozycja zharmonizowania nauki i wiary w kwestii pochodzenia człowieka /dostępna pełna wersja/

Problematyka filozoficzna we współczesnej nauce:

Justyna Figas-Skrzypulec (Uniwersytet Papieski), Kreacjonizm i Inteligentny Projekt poza granicami Stanów Zjednoczonych /dostępna pełna wersja/
Karolina Rożko (Uniwersytet Zielonogórski), Rozwój teorii powstawania planet wokół pulsarów /dostępna pełna wersja/

POLEMIKI I RECENZJE

Maksymilian Czaja, Przewodnik po świece filozofii /dostępna pełna wersja/
Katarzyna Biel, Nadawanie sensu doświadczeniom /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Justyna Figas-Skrzypulec, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Człowiek i Wszechświat - Wschód, Zachód, Południe” /dostępna pełna wersja/