Numer 12 (2013)

WSTĘP

Od redakcji

ROZMOWA

Kamil Drążkiewicz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), O Lwowie, filozofii przyrody i filozofujących inżynierach – rozmowa z dr. hab. Pawłem Polakiem /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Stepan Ivanyk (Uniwersytet Warszawski), Mileny Rudnickiej próba rekonstrukcji systemu estetyki Leona Batisty Albertiego /dostępna pełna wersja/
Marek Jakubiec (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Uniwersytet Jagielloński), Problem osobliwości początkowej jako geneza poszukiwania kwantowych teorii powstania wszechświata /dostępna pełna wersja/
Piotr Cebula (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Teologia wobec astronomii – ujęcie Bernharda Pünjera. Metodologiczne podstawy recepcji prac astronomicznych Johanna Zöllnera na gruncie teologii w kontekście kontrowersji pomiędzy nauką a religią w Niemczech w XIX wieku /dostępna pełna wersja/
Olga Szkotner (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Pasje intelektualne i ich selektywna funkcja w koncepcji poznania naukowego w Personal knowledge Michaela Polanyiego /dostępna pełna wersja/

Problematyka filozoficzna we współczesnej nauce:

Maria Wilkowska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński), A philosophical investigation in machine understanding. The case of implicit meaning /dostępna pełna wersja/
Anna Sarosiek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Próby aplikacji paradygmatu ucieleśnionego umysłu w tworzeniu sztucznej inteligencji /dostępna pełna wersja/

RECENZJE: TRÓJGŁOS O KSIĄŻCE BLASKI I CIENIE PRACY MÓZGU SEMIRA ZEKIEGO

Adam Antoni Zduńczyk, Jedność w wielości, czyli jak mózg kreuje rzeczywistość /dostępna pełna wersja/
Katarzyna Surma, Recenzja książki Semira Zekiego /dostępna pełna wersja/
Magdalena Urbaniec, Piękno nauki /dostępna pełna wersja/