Numer 14 2015

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Milena CYGAN, "Natura jest jedna, przez którą Bóg wszystko stworzył…". Alchemiczno-filozoficzna koncepcja natury Michała Sędziwoja /dostępna pełna wersja/
Marlena FILA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Filozofia i logika intuicjonizmu /dostępna pełna wersja/
Piotr URBAŃCZYK (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Papieski), Koncepcja automatyzacji Torresa y Quevedo jako przyczynek do rozwoju computer science /dostępna pełna wersja/

Adrianna KĘPIŃSKA (Durham University), Is normal science good science? /dostępna pełna wersja/
Marek JAKUBIEC (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski), Interpretations of Quine’s naturalized epistemology and character of the "naturalization of law" /dostępna pełna wersja/
Iwona KLESZCZ* (Uniwersytet Jagielloński), Considerations on legal and philosophical problems in experimental botany: the case of plant in vitro cultures /dostępna pełna wersja/

RECENZJE

Weronika WOJTANOWSKA, Poszukiwacz zaginionego celu /dostępna pełna wersja/
Mariola SENDERSKA, Teologia kontra nauka, czyli skąd wziął się świat /dostępna pełna wersja/
Justyna NIEDBAŁA, Mapa Wszechświata /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIE

Piotr URBAŃCZYK, „Copernicus Festival 2015: Geniusz” (Kraków, 18-23.05.2015) /dostępna pełna wersja/

*główny Autor; Autorzy zadeklarowali, że poszczególne fragmenty tekstu pisali samodzielnie i mieli następujący udział procentowy w tworzeniu artykułu: 75% - IK (cz. 1), 25% - MJ (cz. 2).