Numer 15 2016

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Jakub GOMUŁKA, Okres fenomenologiczny w myśli Ludwiga Wittgensteina /pełna wersja/
Diego FUSARO, Science of knowledge and historical experience /pełna wersja/
Anna SAROSIEK, New technologies as prosthesis of cognitive system /pełna wersja/
Adam FEDYNIUK, Modular structurality and emergent functionality within knowledge representation systems /pełna wersja/
Michał KŁUSEK, Modelowanie akrazji /pełna wersja/
Katarzyna ELIASZ, Marek JAKUBIEC*, The Vienna Circle and the Uppsala School as philosophical inspirations for the Scandinavian Legal Realism /pełna wersja/
Bartosz JANIK, Urojenia jako rodzaje naturalne: problem homeostatycznych klastrów własności /pełna wersja/
Zofia SAJDEK, Trzy modele relacji między nauką a wiarą w "Dziennikach gwiazdowych" Stanisława Lema /pełna wersja/
Marek JAKUBIEC, Davida Lewisa koncepcja fikcyjnego stanu rzeczy jako opisu świata możliwego a problem statusu norm prawnych /pełna wersja/
Damian LUTY, Problem samodzielności stanowiska strukturalizmu czasoprzestrzennego /pełna wersja/

RECENZJE

Roman M. KRZANOWSKI, Recenzja „Seven brief lessons in physics” /pełna wersja/
Kamil TROMBIK, Wstrząśnięte, nie zmieszane? O relacjach między nauką a filozofią /pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Marta WĘGRZYN, Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Klubu „Filozofuj!” /pełna wersja/
Jakub PALM, Sprawozdanie z działalności Sekcji Filozofii Technologii za rok akademicki 2014/2015 /pełna wersja/

*Autorzy zadeklarowali, że poszczególne fragmenty tekstu pisali samodzielnie i mieli równy procentowy udział w tworzeniu artykułu.