Numer 16 2017

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

Przedmowa /pełna wersja/

ARTYKUŁY

Andrzej BIELECKI, Epistemologiczne problemy w biologii subkomórkowej: obserwacje, modele matematyczne i symulacje komputerowe /pełna wersja/
Izabela BONDECKA-KRZYKOWSKA, Dualna natura programów komputerowych /pełna wersja/
Adam KŁÓŚ, Filozofia ewolucji Charlesa Sandersa Peirce’a a współczesne problemy algorytmów ewolucyjnych /pełna wersja/
Radosław SIEDLIŃSKI, Genocentryzm versus teoria systemów rozwojowych. Dwa konkurencyjne sposoby rozumienia informacji w biologii współczesnej /pełna wersja/
Paweł STACEWICZ, O różnych sposobach rozumienia analogowości w informatyce /pełna wersja/
Bartłomiej CHYŁKA, Od konfliktu do integracji. Historia i teologiczne uzasadnienie metodologicznej odrębności poznania wiary i rozumu /pełna wersja/
Łukasz JACH, Prognozy naukowych wizjonerów a powszechne poglądy o roli nauki we współczesnym świecie /pełna wersja/
Marek JAKUBIEC, Bartosz JANIK, Folk Psychology and Law: the Case of Eliminativism /pełna wersja/
Rafał KUPCZAK, Próby modelowania dynamiki narzędziowej wczesnych hominidów w świetle archeologii kognitywnej /pełna wersja/
Szymon OSMOLA, W obronie zdroworozsądkowej moralności. David Hume o bycie i powinności /pełna wersja/
Anna SAROSIEK, Semantics and symbol grounding in Turing machine processes /pełna wersja/
Dariusz Adam SZKUTNIK, O błędnych założeniach metodologicznych oraz nieudanej próbie eksperymentalnej Wilhelma Roux w toku wyjaśniania osobliwości organicznych procesów rozwojowych /pełna wersja/
Dariusz Adam SZKUTNIK, O współczesnych badaniach obejmujących zakres stanowiska neowitalistycznego Hansa Driescha. Ogólne uwagi krytyczne /pełna wersja/
Kamil TROMBIK, Użyteczność metod logiki nieformalnej w badaniu argumentów w dyskusjach między teistami a ateistami /pełna wersja/