Numer 2 (2003)

ARTYKUŁY

Robert Piechowicz, Bliskość znaczeń a zagadnienia porozumienia językowego, s.2 /dostępna pełna wersja/
Jacek Poznański, Filozoficzne aspekty teorii chaosu, s.9 /dostępna pełna wersja/
Łukasz Skrobot, Spór o atom - droga do mechaniki kwantowej, s.21 /dostępna pełna wersja/
Anna Brożek, Russell i Gödel - filozofowie, paradoksy i broda Platona, s.30 /dostępna pełna wersja/
Teresa Obolevitch, Nauka w poszukiwaniu metafizyki. Myśl Sołowjowa, s.45 /dostępna pełna wersja/
Wojciech Załuski, Konwencjonalizm francuski a "konwencjonalizm" K. R. Poppera, s.51 /dostępna pełna wersja/

POLEMIKI I RECENZJE

Magdalena Senderecka, Umysł w maszynie?, s.61 /dostępna pełna wersja/
Robert Piechowicz, Tajemnica Cantora, s.67 /dostępna pełna wersja/
Maria Piesko, Biografia Turinga, s.70 /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Paweł Polak, Konferencja: Filozofia przyrody ks. prof. Kazimierza Kłósaka, s.73 /dostępna pełna wersja/
Łukasz Skrobot, Sprawozdanie z I części Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, s.79 /dostępna pełna wersja/
Anna Brożek, Sprawozdanie z Seminarium z Metafizyki, s.83 /dostępna pełna wersja/
Małgorzata Szczerbińska, Sprawozdanie z Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody, s.88 /dostępna pełna wersja/