Numer 4 (2005)

WSTĘP

Wojciech P. Grygiel, Od redakcji, s.3 /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Robert Piechowicz, O (nie)możliwościach logiki w badaniu języka naturalnego, s.5 /dostępna pełna wersja/
Cezary Karolczak, O pewnych ideach teorii typów, s.13 /dostępna pełna wersja/
Ryszard Philipp, Twierdzenia Gödla a niemechaniczność umysłu (cz. II), s.36 /dostępna pełna wersja/
Teresa Obolevitch, D.I. Mendelejewa filozofia nauki, s.49 /dostępna pełna wersja/
Krzysztof Czapla, Władysław Natanson - fizyk i filozof, s.63 /dostępna pełna wersja/
Łukasz Mścisławski, Dziwne twierdzenie z teorii kwantów, s.83 /dostępna pełna wersja/
Mateusz Klinowski, Dlaczego geometria przestrzeni fizycznej nie jest sprawą konwencji?, s.94 /dostępna pełna wersja/
Agnieszka Rudziewicz, Eugenika a osiągnięcia współczesnej genetyki, s.105 /dostępna pełna wersja/
Galileo Galilei, Gwiezdny Posłaniec (tłum. K. Czapla), s.124 /dostępna pełna wersja/

ESEJ

Łukasz Szymański, Furia Francese a Scientia Negativa, s.136 /dostępna pełna wersja/

POLEMIKI I RECENZJE

Robert Piechowicz, Wittgenstein językoznawcą, s.154 /dostępna pełna wersja/
Robert Piechowicz, Renesans retoryki?, s.157 /dostępna pełna wersja/
Anna Brożek, Logika z duszą, s.159 /dostępna pełna wersja/
Mariola Wereszka, Neurobiologia liczb, s.163 /dostępna pełna wersja/
Sebastian Gałecki, Więcej pytań niż odpowiedzi, s.167 /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Teresa Obolevitch, Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2003/2004, s.174 /dostępna pełna wersja/
Teresa Obolevitch, Sprawozdanie z Seminarium z Metafizyki za rok akademicki 2003/2004, s.178 /dostępna pełna wersja/
Paweł Polak, IV Sympozjum w Pasierbcu, s.181 /dostępna pełna wersja/