Numer 7 (2008)
SemSc7.jpg

WSTĘP

Michał Heller, Wszystkim, którzy chcą być filozofami, s.3 /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Sebastian Gałecki, Development of Doctrine J.H. Newmana a Progress of Scientific Research Programs Lakatosa oraz darwinowski ewolucjonizm, s.5 /dostępna pełna wersja/
Andrzej Koleżyński, Emergencja w fizyce ciała stałego: nowa moda czy konieczność?, s.20 /dostępna pełna wersja/
Martyna Krzykawska, Życiowe problemy - czyli o tym, co dla biologa najważniejsze, s.35 /dostępna pełna wersja/
Anna Madej, Wybrane wartości jako kategorie badawcze w nauce z punktu widzenia myśli M. Hellera, s.49 /dostępna pełna wersja/
Adam Midura, Anarchia czy metoda. Filozofia matematyki a praktyka naukowa w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, s.62 /dostępna pełna wersja/
Robert Piechowicz, Problem Boga urojonego z punktu widzenia teorii argumentacji, s.72 /dostępna pełna wersja/
Małgorzata Stawarz, Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa, s.82 /dostępna pełna wersja/
Małgorzata Stawarz, Starożytnych zmagania z nieskończonością. Od Pitagorasa do Eudoksosa, s.96 /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Andrzej Koleżyński, Sprawozdanie z konferencji naukowej, s.109 /dostępna pełna wersja/
Anna Madej, Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2007/08, s.116 /dostępna pełna wersja/