Numer 9 (2010)
semina9_2010d.jpg

Temat wiodący numeru: Teoria ewolucji

Paweł Polak, Od redakcji

ARTYKUŁY

Recepcja darwinizmu na ziemiach polskich

Piotr Butrymowski, Mateusz Hohol, Romualda Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji
Dorota Sieńko, Ewolucjonizm Tadeusza Garbowskiego (1869-1940)
Małgorzata Stawarz, Uwagi Ludwika Żychlińskiego w kwestii teorii ewolucji
Olga Szkonter, Próba rekonstrukcji poglądów Benedykta Dybowskiego w kwestii teorii ewolucji Darwina

Wokół teorii ewolucji

Piotr Cebula, Reakcja myśli teologicznej Uniwersytetu Jeneńskiego wobec rodzącego się darwinizmu Ernsta Haeckla
Mateusz Hohol, Moralność w świetle nauk ewolucyjnych
Łukasz Kwiatek, Od zmysłów do samoświadomości. Ewolucyjne śledztwo Petera Gärdenforsa

RECENZJE

Dominika Borkowska, Czas jest rzeczywisty, a ewolucja jest twórcza

SPRAWOZDANIA

Mateusz Hohol, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Road to Reality with Roger Penrose: Physics and Philosophy
Łukasz Kwiatek, Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2009/2010