Wolumeny
gutenberg_press.gif

numer 16 (2017)
numer 15 (2016)
numer 14 (2015)
numer 13 (2014)
numer 12 (2013)
numer 11 (2012)
numer 10 (2011)
numer 9 (2010)
numer 8 (2009)
numer 7 (2008)
numer 6 (2007)
numer 5 (2006)
numer 4 (2005)
numer 3 (2004)
numer 2 (2003)
numer 1 (2002)

Uwaga: dostępne są online pełne wersje materiałów z numerów archiwalnych (1-8 oraz 10-13). Pliki zawierają artykuły w takiej samej formie, w jakiej zostały opublikowane drukiem i stanowią oficjalne miejsce ich publikacji elektronicznej, mającej pierwszeństwo przed papierową.
Na stronie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego dostępne są również wydania papierowe.
Elektroniczne wersje poszczególnych numerów dostępne są również na stronie Platformy Czasopism UPJPII. W przypadku tesktów współautorskich nie zawierają jednak wymaganych, oficjalnych informacji o udziale poszczególnych autorów, które dostępne są na powyższych podstronach.